Avantaj Dezavantaj Essay

Essay yazma dersimizde İngilizce essay nasıl yazılır ve İngilizce essay yazma teknikleri nelerdir sorularına pratik bir örnek üzerinden adım adım cevap vereceğim. Essay yazımı ile ilgili her türlü kaynak ve soru için İngilizce Essay Rehberi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ingilizce essay nasıl yazılır

Akademik eğitimini İngilizce sürdüren pek çok insan için İngilizce essay (kompozisyon) yazmak olmazsa olmazlardan birisi. Pek çok üniversitenin İngilizce yeterlilik sınavında — mesela Boğaziçinde 2 essay yazılır — ve İngilizce yeterliliğini ölçen TOEFL, IELTS ve PTE gibi uluslarası sınavlarda öğrencilerden verilen bir konuda essay yazmaları beklenir. Dahası hazırlık sınıfını tamamladıktan sonra öğrencilerin eğitim hayatlarında ve sonrasında iş hayatlarında sürekli olarak essay yazmaları gerekir. Essay yazmak bu kadar hayati bir öneme sahip olduğu için bu konunun iyi şekilde öğrenilmesinde fayda var. Bu yazıda ana hatlarıyla İngilizce essay yazımından yani İngilizce kompozisyon yazmaktan bahsedeceğim.

Başlangıç ve orta seviyedeki öğrencilerin önce İngilizce cümle kurma ve İngilizce yazma – İngilizce writing becerilerinizi 3 adımda geliştirme yazılarına bakmalarını öneririm.  

İngilizce Essay Nasıl Yazılır – Video Dersi – Türkçe Anlatım

Bu video dersinde ise size baştan sona bir opinion essay nedir ve nasıl yazılır konularını anlatıp canlı canlı sıfırdan bir essay örneği yazıyorum.

İngilizce Essay Yazmaya Giriş

İlk önce essay nedir sorusuyla başlayalım. Üniversite düzeyinde essay genellikle verilen bir konuda yazdığınız giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan, o konuyu çeşitli yönleriyle tartışıp ele alan bir ya da iki sayfalık kompozisyondur.

İyi bir essay yazabilmek için öncelikle kazanmış olmanız gereken birtakım beceriler vardır. Bunların ilki düzgün İngilizce paragraflar yazabilmektir çünkü bir essay ancak onu oluşturan paragraflar kadar iyidir. İkinci olarak da genel anlamda İngilizce writing yazma konusunda fikir sahibi olmanızda fayda var. Bu iki temel noktaya ek olarak, kelime dağarcığımızı genişletmek için genel okumalar yapmak ve yazı yazacağımız konuyla ilgili essay örnekleri incelemek de işimizi kolaylaştıracak tekniklerdir.

Essay yazımıyla ilgili bu temel noktaları hallettikten sonra bir gerçek hayat örneği üzerinden essay yazımını açıklayalım. Belli konular sık sık öğrencilerin karşısına gelir. Bunlardan birisi büyük şehirlerdeki trafik sorunları diğeri de nükleer enerjinin fayda ve zararları. Daha güncel ve genel olması sebebiyle nükleer enerji kullanılsın mı kullanılmasın mı konulu bir yazı yazalım. Karşımızda da şu talimat olsun:

With the advances in technology and manufacturing, countries need ever increasing amounts of energy. Some think of nuclear energy as a solution to these growing demands for energy. However nuclear energy has its pros and cons. What do you think? Should countries invest in nuclear energy? Discuss.

Bu durumda bizden beklenen nükleer enerji kullanımıyla ilgili artı ve eksileri belirten bir essay yazmamız.  Yazmaya başlamadan yapılacak en önemli şey konuyu dikkatlice okuyup tam olarak anladığımızdan emin olmak (off-topic olmayın yani).  Konuyu tam anlamadan, konu dışı essay yazmak sık yapılan bir hata.

İngilizce Essay Yapısı

Türü ne olursa olsun essaylerin genelde takip ettiği bir taslak vardır. Bu bağlamda genel essay yapısını şu şekilde özetleyebiliriz.

 • Giriş paragrafı (Introduction), 1 adet
 • Gelişme paragrafı (Developmental paragraphs), 1-3 adet
 • Sonuç paragrafı (Conclusion), 1 adet

Giriş paragrafıyla konuya giriş yapılır. Giriş paragrafları tez cümlesi (thesis statement) denilen ve konuyla ilgili fikrimizi belirten cümleyi içerir. Daha sonra konuyla ilgili elimizdeki argümanlara ve süreye göre 1, 2 ya da 3 gelişme paragrafı yazabiliriz. Son olarak da sonuç paragrafımızda yazımızı özetleyip, konuyla ilgili görüşümüzü belirtiriz.

İngilizce Essay Taslağı Hazırlamak (Essay Outline)

 Essay yazmayla ilgili iyi uygulamalardan birisi, essay yazmaya başlamadan önce yazacağınız kompozisyonu kafanızda şekillendirip kabaca bir taslak oluşturmaktır.  Öncelikle bu taslağı oluşturup not edin. Daha sonra ise bu taslağa uygun şekilde essayinizi yazmaya başlayın.

Nükleer enerji konulu yazımız için bir taslak hazırlayalım.

Giriş paragrafı: artan enerji ihtiyacı, nükleer enerjinin potansiyeli var, bence zararlı, bunun yerine sürdürülebilir enerji kaynakları kullanılsın (tez cümlesi / thesis statement)

İlk gelişme paragrafı: nükleer enerjinin avantajları, kömürden ve hidroelektrikten daha iyi ve etkili

İkinci gelişme paragrafı: ancak tehlikeli mesela Çernobil, mesela Fukuşima. sürdürülebilir enerji daha iyi (güneş, rüzgar, dalga). bunlara yatırım yapılsın

Sonuç paragrafı: nükleer enerji — bazı avantajları var ama çok tehlikeli, sürdürülebilir enerjiye yatırım.

Taslağımızı isterseniz bir de İngilizce yazalım

Introduction: growing demand for energy, nuclear energy can meet it, I think it is dangerous, use sustainable energy sources instead

Development 1: advantages of nuclear energy, better than coal or hydroelectricity

Development 2: yet dangerous, i.e. Chernobyl and Fukushima disasters, invest in sustainable energy (wind, solar, wave) instead

Conclusion: nuclear energy — has some advantages yet very dangerous, invest in sustainable energy

Essay Rehberi ile baştan sona essay yazmayı öğrenin ✅

50 şehir & binlere öğrenci writing için Essay Rehberi’ne güveniyor.Essay Rehberi ile tanışın, writing dertlerinizden kurtulun.

Yazarken aklınıza fikir gelmiyor mu? Uzun ve güzel cümleler kuramıyor musunuz? Vaktiniz yetmiyor mu? Thesis nedir, outline nedir, body nasıl yazılır bilmiyor musunuz? 

Essay yazma ile ilgili bilmeniz gereken ne varsa Essay Rehberi‘nde.

Essay Yazmak!

Taslağınız da hazır olduğuna göre artık yol haritanızı biliyorsunuz. Bu aşamada yapmanız gereken yukarıdaki taslağı kullanarak 4 paragraflık bir essay yazmak.

Bu essayi yazarken yazı bütünlüğünüz ve yazınızın akışı için geçiş ifadeleri ve bağlaçlardan (transitional phrases and conjunctions) faydalanmayı unutmayın. Geçiş ifadeleri yazınızdaki trafik işaretleri gibidir, okuyucu yönlendirir ve metnin bütünlüğüne katkıda bulunurlar. Mesela sonuç paragrafına başlarken “to conclude / in conclusion / finally / in summary” gibi ifadeler kullanmak ya da iki farklı görüşü karşılaştırırken “on the one hand …… on the other hand” demek bu tür kullanımlara örnektir. Geçiş ifadeleri ve bağlaçlarla ilgili daha fazla bilgi almak için buraya bakabilirsiniz.

Sonsöz

Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Bu yazıda öğrencilerimle yıllar içinde karşılaştığım temel güçlüklere ve bu güçlükleri aşmak için odaklandığımız noktalara değindim. Bu rehber yazının ardından yeterli pratik ve özveriyle, kısa zamanda iyi essayler yazacağınıza inanıyorum.

İngilizce essay nasıl sorusunun cevabını bildiğinize göre şimdi sırada Writing nasıl çalışılır?  İngilizce yazı yazma için 6 adım

Happy writing!

İngilizce essayinizi kontrol ettirmeyi unutmayın?

Essaylerinizi kontrol ettirmeden ilerlemeniz çok zordur. O sebeple yazılarınızı essaylerinizi kontrol ettirip, hatalarınızı görün ve nasıl daha iyi yazabileceğinizi öğrenin.

 

İngilizcenizi geliştirecek kaynaklar


Etiketler: essay yazma, essay yazmaya giriş, İngilizce essay yazma rehberi, İngilizce kompozisyon yazma, nasıl essay yazılır, nasıl essay yazılır türkçe anlatım

Proficiency essay nasıl yazılır sorusu üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıflarındaki öğrencilerin sık sık sorduğu bir soru. Bu yazıda proficiency essay yazımını adım adım anlatacağız.

Proficiency essay nedir?

Proficiency essay, İngilizce yeterlilik sınavlarında yazılan yaklaşık bir sayfalık bir İngilizce kompozisyondur. Bu yazı 250-300 kelime arasında olmaktadır. Proficiency essaylerde sizden bir konunun artı ve eksilerini anlatmanız, iki şeyi karşılaştırmanız, bir konuda görüş bildirmeniz ya da bir sorunun nasıl çözülebileceğini anlatmanız istenebilir.

Mesela:

 • Discuss the advantages and disadvantages of nuclear power (Nükleer enerjinin avantaj ve dezavantajlarını tartışın.)
 • Should smoking be prohibited in public places? (Sigara içme kamu alanlarında yasaklanmalı mı?)

Proficiency essay formatı

Proficiency essay nasıl yazılır sorusunun önemli bir kısmı essay formatıdır. Proficiency essaylerinin genelde çok standart bir formatı vardır. Bir proficiency essayi genelde 4-5 paragraftan oluşur. Yani bir giriş, 2-3 gelişme ve bir sonuç paragrafı olur.

Ayrıca proficiency essayi yazarken paragraflarda geleneksel olarak kullanılan ifadeler vardır.

Mesela:

 • ilk gelişme paragrafına: firstly/to begin with/first of all gibi ifadelerle başlamak
 • ikinci gelişme paragrafına: secondly/moreover/furthermore/what is more gibi ifadelerle başlamak
 • sonuç paragrafına: in conclusion/to conclude/to sum up gibi ifadelerle başlamak
 • Bu geçiş kelimeleri okuyucunun yazı içerisinde hareketini kolaylaştırır

Proficiency essay planlama

Bir proficiency essayini planlarken iki temel aşama vardır.

Proficiency essay thesis

Thesis demek yazının kalbi demektir. Thesis yani tez cümlesi bir essayin savunduğu ana fikri özetleyen cümledir. Thesis cümlesi geleneksel olarak giriş paragrafının son cümlesidir. Thesis cümlesinde gelişme paragraflarında kullanacağınız argümanlar yer alır.

Mesela nükleer enerji desteklenmeli mi konulu bir essayde thesis olarak: “Nükleer enerji, enerji verimliliği ve düşük atık üretimi sebebiyle desteklenmelidir.” denebilir.

Proficiency essay outline

Proficiency essay yazmaya başlamadan önce kesinlikle bir outline yani taslak yazmak gerekir. Çoğu öğrencinin yaptığı hata yazıya bodoslama başlayıp yarı yolda tıkanmak ve ne söyleyeceğini bilememektir. Essay  taslağı diyince gözünün korkmasın kocaman bir taslaktan bahsetmiyoruz. Kısaca bize yol gösterecek, ne yazacağımızı hatırlatacak bir taslağa ihtiyacımız var.

Örnek Essay Outline

Konu: Nükleer enerji desteklenmeli mi?

Thesis: Nükleer enerji, enerji verimliliği ve düşük atık üretimi sebebiyle desteklenmelidir

 • Giriş: nükleer enerji tanım, artan enerji ihtiyaçları + thesis
 • Gelişme 1: enerji verimliliği -> az yakıt çok enerji -> daha çok ihtiyaç karşılar
 • Gelişme 2: düşük atık üretimi -> çevreye daha az zarar -> doğa dostu
 • Sonuç: Enerji verimliliği & düşük atık üretimi -> destekle

Bu tür bir outline hazırladığınızda essayi çok daha rahat yazabilirsiniz.

Adım Adım Essay Yazma Dersi Video

 

Essay Rehberi ile 1 ayda essay yazmayı öğrenin! ✅

50 şehir & yüzlerce öğrenciEssay Rehberi‘ne güveniyor.

Essay Rehberi ile tanışın, writing dertlerinizden kurtulun.

Yazarken aklınıza fikir gelmiyor mu? Uzun ve güzel cümleler kuramıyor musunuz? Vaktiniz yetmiyor mu? Thesis nedir, outline nedir, body nasıl yazılır bilmiyor musunuz? Essay kalıplarını öğrenmek mi istiyorsunuz?

Essay yazma ile ilgili bilmeniz gereken her şey Essay Rehberi‘nde.

Proficiency essay nasıl yazılır?

Outline yani taslak çıktıktan sonra bu taslağa göre yazınızı yazmaya başlarsınız. Gelişme paragraflarını örnekler vererek zenginleştirirsiniz.

Proficiency essay yazma becerisi nasıl gelişir?

Proficiency essay yazma becerisini geliştirmeniz için yapmanız gereken 2 şey var. İlki örnek proficiency essayleri okumak. Örnek essayler okuyarak yeni ifade ve yapılar öğrenebilirsiniz. Daha sonra ise bu öğrendiklerinizi kullanarak essay yazıp kontrol ettitmeniz gerekir. Esaylerinizi kontrol ettirerek hatalarınızı görüp nasıl daha iyi yazabileceğinizi öğrenirsiniz.

Proficiency Essay Kontrol paketleriniz neler?

Essay Kontrol paketlerini ister tek tek ihtiyacınıza göre alabilir, ister paket satın alıp zamandan tasarruf edebilirsiniz.

 

Proficiency essay örnekleri

 

Proficiency Essay Rehberi

 


Etiketler: proficiency essay nasıl yazılır, proficiency essay dersi, proficiency essay dersleri,

0 thoughts on “Avantaj Dezavantaj Essay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *