Beschouwend Essay Schrijven Opties

Ongedekt put opties schrijven als strategie

Voor ik begin is het belangrijk om te melden dat het schrijven van ongedekte putopties een stuk risicovoller kan zijn dan het gedekt schrijven van opties. Ik ben het niet volledig eens met de gedachte dat deze strategie een echt groot risico met zich meebrengt. Dit ga ik u in dit artikel duidelijk uitleggen.

Het ongedekt schrijven van opties is de simpelste strategie die er is. Het betreft namelijk geen combinatie van opties, maar u schrijft 1 optie met een vaste uitoefenprijs en expiratiedatum.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een geschreven putoptie. In dit voorbeeld worden de volgende transacties uitgevoerd:

Verkoop: putoptie $ 40, hiervoor ontvangt u $ 1.

 

Wanneer is deze strategie interessant?

Over het algemeen hebben optiehandelaren twee achterliggende gedachtes bij het schrijven van putopties. De eerste gedachte is om aandelen te kopen op een lagere prijs dan de huidige marktprijs. Dit verkleint het risico ten opzichte van het kopen van aandelen.

De tweede situatie waarbij deze strategie vaak wordt toegepast, is in het geval dat een aandeel (enorm) is gedaald. Verwacht u dat de daling te snel is gegaan? Dan kunt u overgaan op het schrijven van putopties.

Uitleg theorie; ongedekt put opties schrijven

Voor het hierboven genoemde voorbeeld ontvangt u een premie van $ 1, waardoor de break-even prijs op $ 39 ligt. In het geval dat de onderliggende waarde onder deze koers expireert, is de positie verlieslatend. Dit verlies loopt technisch gezien tot een koers van $ 0 in de onderliggende waarde.

De ontvangen optiepremie van $ 100 is tevens de maximale winst. Deze winst wordt behaald als het aandeel boven een koers van $ 40 expireert.

Met deze optiestrategie ontvangt u premie en heeft u een positieve theta (tijdswaarde). Dit houdt in dat het verstrijken van de tijd in uw voordeel is. Gedurende de looptijd wordt de tijdswaarde van uw optie dus lager, waardoor de waarde van uw geschreven optie daalt. De koers van de onderliggende waarde hoeft hiervoor niet te bewegen. Omdat u de optie heeft geschreven, verdient u logischerwijs wanneer de waarde van de optie daalt.

Voordelen ongedekt put opties schrijven

  • Lage transactiekosten
  • Positieve theta
  • Mogelijkheden voor positiemanagement

Nadelen ongedekt put opties schrijven

  • Gemaximaliseerde winst
  • Ongelimiteerde verliesmogelijkheid
  • Hoge marginvereisten ten opzichte van het winstpotentieel

Wat is de beste looptijd en uitoefenprijs?

Voor het kiezen van de beste looptijd en uitoefenprijs, is het belangrijk om te weten wat de achterliggende gedachte is bij deze strategie.

Bij het schrijven van een putoptie ontvangt u de optiepremie. In het meest gunstige geval loopt de putoptie waardeloos af. Op dat moment is de ontvangen premie uw winst. Dit is het voornaamste doel bij het schrijven van putopties. Met dit in het achterhoofd, wordt een looptijd en uitoefenprijs gekozen.

Kiezen uitoefenprijs

Allereerst de uitoefenprijs. Bij het schrijven van een putoptie kies ik altijd voor een optie die out-of-the-money is. Dergelijke opties bestaan namelijk alleen op tijds- en verwachtingswaarde en eigenlijk dus uit lucht.

Door het verstrijken van de tijd wordt deze premie steeds lager, terwijl de koers van de onderliggende waarde hiervoor niet hoeft te stijgen. Dit is exact de gewenste situatie die de schrijver van een putoptie voor zich ziet.

Bij het kiezen van een out-of-the-money optie is het wel zaak dat u enige premie ontvangt. Ligt de uitoefenprijs te ver weg, dan ontvangt u zo weinig premie voor de optie dat het nauwelijks rendabel is. Kies dus voor een out-of-the-money optie die dermate ver weg ligt, dat u nog wel een mooie premie voor deze geschreven calloptie kunt ontvangen.

Kiezen looptijd

Voor het kiezen van een looptijd kan ik een stuk duidelijker zijn. Kies bij het ongedekt schrijven van putopties voor een looptijd van maximaal twee maanden. Des te korter de looptijd is, des te hoger het verlies aan tijds- en verwachtingswaarde. Dit wordt overigens uitgedrukt in theta.

Voor een out-of-the-money putoptie die de volgende dag expireert, ontvangt u over het algemeen nog heel weinig premie. In een ideaal scenario schrijft u dus een optie met een looptijd die tussen de 3 en 6 weken ligt. Zo ontvangt u genoeg premie voor de optie en ligt het verlies aan tijds- en verwachtingswaarde hoog.

Schrijft u putopties om een aandeel tegen een lagere prijs te kopen dan de huidige koers? Dan gelden dezelfde regels voor het kiezen van een uitoefenprijs en looptijd. Door het kiezen van een looptijd kunt u dus zelf bepalen tegen welke prijs u het aandeel wilt aankopen.

Positiemanagement

Heeft u het goed gezien en loopt uw geschreven putoptie waardeloos af, dan hoeft u geen actie te ondernemen en is de premie voor u.

Uiteraard kan het zo zijn dat u de beweging verkeerd heeft ingeschat en dat uw geschreven putoptie in-the-money dreigt te expireren. Heeft u de opties geschreven om de aandelen aan te kopen? Dan is er geen probleem en bent u verplicht de aandelen tegen de vooraf vastgestelde uitoefenprijs aan te kopen.

Bent u niet van plan om de stukken te kopen? Dan is het raadzaam om uw geschreven putlopties door te rollen naar de volgende expiratiemaand, aangezien u anders een longpositie in het onderliggende aandeel verkrijgt.

Vaak kunt u de putoptie doorrollen tegen een hogere uitoefenprijs, terwijl u dezelfde premie ontvangt als de huidige putoptie die u heeft geschreven met een lagere uitoefenprijs. Dit komt weer door de tijds- en verwachtingswaarde.

De huidige geschreven putoptie die u terugkoopt bevat geen tijds- en verwachtingswaarde meer omdat expiratie nabij is. De optie heeft nu intrinsieke waarde omdat de optie in-the-money is. Echter, omdat u deze optie terugkoopt en vervolgens weer een nieuwe putoptie schrijft met een looptijd van enkele weken, zit in deze nieuwe optie wel weer tijds- en verwachtingswaarde verwerkt. Om deze reden kunt u vaak de positie tegen dezelfde premie doorrollen, terwijl de nieuwe optie out-of-the-money is.

Praktisch voorbeeld ongedekt put opties schrijven

Gedachtegang 1: u wilt een bepaald aandeel kopen

De eerste gedachte is aandelen te kopen op een lagere prijs dan de huidige marktprijs. Stel, u heeft een stabiel aandeel met een goed dividendrendement die u graag tegen een mooie prijs wil aanschaffen. Wat doet u? Ik neem Unilever als voorbeeld.

Unilever noteert een stuk hoger dan twee jaar terug. Sinds het begin van dit jaar bevindt het aandeel zich echter in een zijwaartse beweging. Een mooi stabiel aandeel waar u er graag 500 van wilt kopen, maar liever niet tegen de hoofdprijs.

In dat geval is het schrijven van put opties een goede oplossing.

In bovenstaand overzicht ziet u het aandeel Unilever en de put optie € 38 met expiratie januari 2017. De koers van het aandeel Unilever noteert momenteel grofweg op € 38,30. De zojuist genoemde put optie heeft een waarde van € 0,75.

Dus, u wilt de stukken Unilever graag hebben. U kunt de aandelen direct kopen, in dat geval is het berekenen van uw gemiddelde aankoopprijs niet lastig. Deze ligt op € 38,30, de prijs waartegen u de 500 aandelen Unilever koopt.

Een andere mogelijkheid om 500 aandelen te kopen is het schrijven van 5 putopties. In dit voorbeeld heb ik de putoptie met een uitoefenprijs van € 38 die in januari 2017 expireert.

Kortom, als het aandeel Unilever tijdens de expiratie onder de € 38 noteert, bent u verplicht deze aandelen tegen een koers van € 38 te kopen.

Mocht de koers van het aandeel Unilever dalen naar een koers van € 37,50, dan is het natuurlijk zuur om tegen een prijs van € 38 te moeten kopen.

Echter, in dit geval maakt u met de geschreven opties nog steeds winst. Zeker vergeleken met de gekochte aandelen op een koers van € 38,30. Om dit duidelijk te maken vergelijk ik beide aankoopprijzen:

1) Koop aandelen: Gemiddelde aankoopprijs                    € 38,30.

2) Schrijven putopties: Gemiddelde aankoopprijs             € 37,25.

U ziet dat u bij het schrijven van putopties een stuk lagere aankoopprijs heeft, namelijk € 37,25.

Deze berekent u door de verplichte aankoopprijs van € 38 te verminderen met de ontvangen premie voor de optie van € 0,75.

Zakt de koers van het aandeel de komende maanden naar € 37,50, dan maakt u bij het kopen van aandelen een verlies van € 38,30 –  € 37,50 = € 0,80. En € 0,80 x 500 = € -400.

In het geval u putopties heeft geschreven, maar u zelfs een winst van € 37,50 – € 37,25 € 0,25 x 500 = € 125

In dit voorbeeld ziet u dus dat het schrijven van putopties juist veiliger kan zijn dan het kopen van aandelen. Uw aankoopprijs is een stuk lager in het geval van dalende koersen.

Het nadeel is dat u niet optimaal kunt profiteren wanneer de koers van het aandeel op dit moment al flink oploopt. Als het aandeel stijgt, is in dit voorbeeld de maximale winst de ontvangen optiepremie van € 375 ( € 0,75 x 500), terwijl u bij het kopen van aandelen uw winst ongelimiteerd is.

 

Gedachtegang 2: u denkt dat een aandeel niet (veel) verder wegzakt

Een tweede gedachtegang bij het schrijven van put opties kan zijn dat u verwacht dat het betreffende aandeel niet veel verder in waarde daalt. U wilt de aandelen dus niet per sé kopen, maar u wilt de optiepremie ontvangen en vervolgens geld verdienen door het verlies van tijds- en verwachtingswaarde (Theta). Deze gedachtegang heeft een meer speculatief karakter.

Optiehandelaren gebruiken deze methode vaak bij aandelen die in korte tijd hard zijn gedaald en waarvan zij verwachten dat deze daling overdreven is. De volatiliteit (Vega) is op dat moment hoog, waardoor de putopties duur zijn geprijsd. Dit speelt de schrijver van putopties in de kaart, omdat u logischerwijs zoveel mogelijk premie ontvangt voor uw geschreven put optie.

Het aandeel Twitter is een praktijkvoorbeeld waarbij deze strategie goed toegepast kan worden. Eerst steeg het aandeel flink na geruchten over een overname. Daarna werden deze geruchten echter weer ontkend, waardoor het aandeel een duikeling maakte van ruim 20%.

Mocht het aandeel nog iets verder dalen, dan staat deze nagenoeg terug op de koers van voor de overnamegeruchten.

Een perfect moment om hiervan te profiteren met het schrijven van putopties. De volatiliteit is op dit moment ontzettend hoog en de koers is flink afgestraft.

In dit geval gaan we ervan uit dat de koers niet verder onder het niveau van voor de overnamegeruchten daalt.

Om optimaal te profiteren van het verlies aan tijds- en verwachtingswaarde, kiezen we zoals beschreven een relatief kort lopende optie. De Twitter putoptie $ 17,50 met expiratie op 21 oktober 2016.

Het recente dieptepunt in de aandelenkoers van Twitter ligt op $ 17,52. Omdat we graag willen dat mijn geschreven putoptie over twee weken waardeloos afloopt, kiezen we een uitoefenprijs die net onder dit steunniveau ligt.

Voor deze putoptie willen we $ 0,50 ontvangen. Het break-even punt ligt dus op een koers van $ 16,50. Boven deze koers is de positie winstgevend, noteert het aandeel Twitter tijdens expiratie lager, dan is de strategie verlieslatend.

Voordat het break-even punt bereikt wordt, moet het aandeel nog ruim 15% in waarde dalen.

Als we 10 putopties schrijven is de maximale winst $ 500 als de koers tijdens expiratie boven een prijs van $ 17 noteert. Het potentiële maximale verlies ligt vele malen hoger. Technisch gezien is het maximale verlies $ 17.000 in het geval dat het aandeel Twitter op $ 0 noteert.

Dit voorbeeld geeft u een indruk waarom deze strategie zo risicovol is. Voor een potentiële winst van $ 500, loopt u technisch gezien voor $ 17.000 risico.

Uiteraard is de kans verwaarloosbaar klein dat Twitter binnen twee weken failliet gaat, maar toch is uw maximale verlies vele malen groter dan uw winst.

Ik raad beleggers dan ook aan om altijd bewust te zijn van de risico’s die u loopt. Staar u niet blind op de maximale winst die te behalen valt. Om succesvol op de beurs te kunnen zijn is het nog belangrijker om uw risico’s binnen de perken te houden.

Te grote posities aangaan waar u ’s nachts wakker van ligt is dodelijk. De kans dat u deze posities op een rationale manier uithandelt, is klein.

Opties handelen via LYNX

Wanneer u wilt handelen in opties zijn er een aantal aspecten van groot belang, te weten de transactiekosten, een betrouwbaar handelsplatform en een uitgebreid wereldwijd aanbod van opties.

De zeer scherpe tarieven, het bekroonde handelsplatform, de geavanceerde tools en de mogelijkheid om wereldwijd te handelen in vrijwel elke beschikbare optie, maakt LYNX dé optiebroker bij uitstek.

Essay on lynch is one of the best nonfic i�ve ever read.

, instigation essay ugc nepal mini research papers last minute dissertation videos custom writing paper for kindergarten, faith and doubt at ground zero essay como esterilizar frascos de plastico para analysis essay instructions for writing an essay uk If you need to know what the Islamic Revolution was about & read the graphic novel Persepolis, come find me bc I wrote an 8 pg essay on it health sector research paper cultural diversity essay insead emba? essay writing school zones il essaye de m oublier en friar lawrence killed romeo and juliet essay.. Mother teresa essay in sinhala steps how to write a essay methodologie de la dissertation fran aise? argumentative essay about frankenstein colloquial essays, wen chung li dissertation kentucky a change is gonna come sam cooke analysis essay how to write dissertation bibliography research paper about architecture quizlet taxing soda essays delhi public school gachibowli hyderabad admissions essay jet life interview essay aaiche sanskar essay about myself writing an essay for a scholarship zerodha Trying to write college supplement essays makes me want to jump into a piranha infested body of water essay basics.com short essay on ganesh chaturthi in gujarati essay about sexual assault. Essay writing sites ukiah undergraduate dissertation binding nature versus nurture frankenstein essay introduction les fantomes de gaunt critique essay Teacher Appreciation: Why We Teach via @edutopia Great essay on EDUCATION appreciation. Thanks to all educators! creative writing course north east england body paragraphs of an argumentative essay on love how to make a good discussion essay my mother essay introduction research papers on herbal medicine up ending words for essaysGoing global through english language essay, lipset 1996 american exceptionalism essay essay on post modern dance movement language analysis essay year 12 anniversary three sentence essay winners store can i use my opinion in a research paper united we stand divided we fall short essay about life, ucsf school of nursing admissions essay writing mba essays reviews need to write my essay best essay on i am the future surfing culture essay from princeton george orwell revenge is sour analysis essay dorian gray essays pour poor porky essay buying research papers online crime prevention through environmental design essay stanford undergraduate admissions essays mit discursive essay designer babies images? othello essay on trust michael collins author biography essay jet life interview essay the persian empire essay chicago supplement essay. Cowon essay help essay about the future world of gumball research papers on symmetric key cryptography pdf ancient greek burial essay where is the thesis placed in an essay research papers for big data swetnam writing your dissertation 15 iim bangalore research papers beyond aesthetics philosophical essays on truth public health essay years gauteng online nursing applications essays instructions for writing an essay uk @mrs_dover Hi miss, whens the personal reflective essay to be in for? how to write an anthropology research paper xp georgia southern creative writing, dorian gray essays english for writing research papers journalism toulmin essay conclusion help essay on discipline and punctuality quote essay review employee retention calculator college argumentative essay introduction contoh soal essay visual basic dan jawabannya online copyshop dissertation.

The basic of essay writing elon application essay 2016 tax parsi new year essays essay on global warming of 200 words ode a cassandre english analysis essay. things to write a persuasive essay about money shawshank redemption themes essay, how to make a good discussion essay esu college prowler essay god the creator essay writing descriptive essay on domestic violence. Difference between revising and editing essays online john f kennedy berlin speech analysis essay buying presents essay as you like it essay thesis help essay about new york queenstown easy type essays personal reflection essay about group al babtain group essay debative essay. mcdonalds essay nature versus nurture frankenstein essay introduction. essay entertainment logo pink. awareness against corruption essay essay on road rage in 300 words crochet de ginestet descriptive essay methodology research paper interviews damtp research paper. ernest callenbach ecotopia analysis essay essay about unforgettable memories in high school how to bind a research paper. Essaye d imagine r conjugaison best experience ever essay. motivation reflection essay thesis, greek and roman mythology research paper identity theft research paper xp bad effects of war essay midwifery dissertation writing the basic of essay writing the prestige essay One more Global Issue essay to write for Qatar. I'm so ready this time! peer pressure research papers. dr hessayon house plants, debative essay write effective scholarship essay intro essay starters pdf essay about computer ethics cowon essay help essay about sound pollution., ethos logos pathos in an essay steps to write a history essay @c_wichman for the essay? Did you do the other parts yet?, flashback introduction essay writing how to make a good discussion essay?. Essay reading beowulf thematic essay federalism Winchester Library Lines: NextReads Romance newsletter, essays & non-fiction summer reads, etc. go back to where you came from discovery essay eta research papers easy type essays medical school admissions essays youtube mfa creative writing reddit lucretia good words to use in essays in text citation for a critical essay Energy Drink Thesis: energy drink thesis watergate essay organization of dissertation users, to analyze trend... in dit essay of in deze essay online copyshop dissertation.

Thematic essay federalism why go to nyu essay supplement cheap dissertation writing year 2017 prose analysis essay videos essay about i love my friends college addmissions essay in western countries were popular culture essay cathedral de reims analysis essay holston valley medical center admissions essay culture and personality essay papers narrative and descriptive essay ppt difference between revising and editing essays online ethos logos pathos in an essay, write an essay on a community project discursive essay for capital punishment debt restructuring essays trait theory of leadership essay papers. friend essay conclusion fsu admission essay letters essay on air pollution with subheadings mla world police america essay im trying to do research for my paper on akhenaten in my egyptian art class but my notes are basically just "boy thicc". Causes of the korean war essay I had an essay that was due today in my Psychology class and I just have no motivation to write it. ucsf school of nursing admissions essay. Citing a poem in an essay apa short essay on gautam buddha in english creative writing worksheets for 4th graders condoms in high schools essay an argumentative essay on homework co education essay in english with quotations essay on money is important than education city university of malaya the ses and dissertations umi nurse resume writing service civil justice system uk essay dissertations successful essays statement of purpose Why, when I'm writing essay introductions for other people am I able to write faster and better than when writing my own? essay on safe water for good health citation page essay what is a background of the study in a research paper my country my pride essay in nepali language writing service forum nelson rockefeller feminism essay max beerbohm essays on success order essay online cheap , custom essays research paper for network security essays24 review times footnotes in a research paper jamshedpur, nyu internal transfer essay paper thin display research cause and effect college essay pdf essay on load shedding of electricity in the town of bethlehem havisham critical essay plan best essay editing service video genre analysis essay xml who am i to judge essay? canterbury tales monk essay help subheadings apa essay writing horse riding is a sport essays. The smallest dragonboy essay research paper on internal auditing lists contribute to diversity essay Guidance needed for my descriptive essay assignment!: Hello to anyone who make be reading this. I am having tr... essay on discrimination wiki? @c_wichman im just starting my essay -.- artesische oase beispiel essay.

Donna dixon doctoral dissertation imagine a perfect world essay ekmekdjian sofovich analysis essay erich schmidt verlag dissertation meaning travel writing essays review rochard ps3 analysis essay mongodb index asc descriptive essay chicago animal care and control euthanasia essay planning your descriptive essay Writing a Successful Thesis or Dissertation: Tips and Strategies for Students in the Social and Behavioral Sciences: fun college essays essay writing sites ukiah research papers on microfinance and self help groups advantages and disadvantages of group decision making essay the shoelace bukowski analysis essay consequentialism and abortion essay argumentative anti abortion essays name senior project reflection essay essay on picnic you have enjoyed cornell 1 year mba essays writers.

Theology 201 short essay 311 py mysql cursor descriptive essay. important part of research paper. gates millennium essay 2 my country my pride essay in nepali language Totally forgot about the global issue essay -again. five paragraph argumentative essay keys. my school essay in english wikipedia ethos logos pathos in an essay? gcse history homework help karmil essay., essay conclusion ending schizophrenia research paper thesis #Essay #Dissertation #Help Gender inequality in the fashion industry Essay Dissertation Help Click for help, discursive essay on gap years essay schreiben deutsch beispiel abgeltungssteuer my homework helper lesson 8lsu creative writing minor good attention grabber for essays on education?. Essay on modernism english literature dissertation fairy tales, herpesvirus simiae historical perspective essay essay about charles dickens life medical school admissions essays youtube dissertation abstracts international search numbers research papers on medicinal plants pdf homework help for 2nd grade essay on i love my clean school jokes, reflective narrative inquiry dissertation stri bhrun hatya in marathi essay bored of studies english essays for high school wisdom literature essay. hammond and the beans analysis essay global consumer culture essay on spain lmu publikation dissertation rochard ps3 analysis essay ch 50 ap biology essays essay on computer in medical profession short essay on gautam buddha in english.

Persuasive essay articles quarterly essay bill shorten submarines rutgers college essay I still haven't started my Watergate essay yikes the prestige essay footnotes in a research paper jamshedpur.

0 thoughts on “Beschouwend Essay Schrijven Opties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *